top of page
Pieteikšanās slēgta. Jūs varat pieteikties nākamajam apmacībam.

Kvalitātes iekšējais auditors 16 akad/h

ISO 9001 iekšējā audita vadība, auditora loma, atbildība u.c.


Mācību apraksts

Mērķis izprast ISO 9001 standarta prasības un prast tās piemērot audita laikā, procesu pieeju, to nozīmi auditu plānošanā un veikšanā, procesu kritērijus un to mērījumus, un spēt novērtēt pierādījumus par šiem kritērijiem un mērījumu rezultātiem. Mācību saturs: - starptautiskā standarta ISO 9001 prasību īss skaidrojums; - ievads auditā, Iekšējā audita vadība; - audita kontroljautājumu saraksti un veidlapas; - neatbilstību ziņojumi un korektīvās darbības; - auditora loma, atbildības un kvalifikācijas; - audita veikšana, ziņošana. Dalībnieku ieguvums: Pēc kursa dalībnieki spēs sagatavot un veikt iekšējo auditu atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, novērtēt kvalitātes vadības sistēmas atbilstību, sniegt ziņojumu par audita rezultātiem. Iegūtās zināšanas un prasmes par iekšējo auditu var tikt piemērotas arī citu vadības sistēmu auditēšanā. Audits uzņēmumā, audita rezultātu apspriešana noslēguma sanāksme, ziņojums par audita rezultātiem. Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par programmas “Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais auditors” apguvi. Mācības vada lektors: Viktors Mihailovs

  • Завершен
  • 300.00 Eur + PVN
  • Grant Thornton Baltic sanāksmju zāle, Blaumaņa iela 22, Rīga

Kontaktinformācija

  • Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia

    +371 26588666

    zygon@zygon.lv


Papildus informācija

Ja uz apmācībām pieteikušies mazāk kā 4 dalībnieki, piedāvājam mācības pārcelt uz nākamo tādu pašu mācību kursu (pēc viena vai diviem mēnešiem).

bottom of page