top of page
Pieteikšanās slēgta. Jūs varat pieteikties nākamajam apmacībam.

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs

"ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas vadītājs" 64h kurss


Mācību apraksts

Mācību mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā. Mācību saturs: 1.modulis: Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001:2015 prasības - ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa - Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas 2.modulis: Procesu pieeja un dokumentēšana - Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā - Procesu kritēriji un mērījumi - Procesu dokumentēšanas veidi - Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas - Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā 3.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits - Iekšējais audits - Iekšējā audita pamatprincipi - Kvalitātes vadības sistēmas prasības iekšējiem auditiem, auditu plānošana, sagatavošana, realizēšana un rezultātu ziņošana - Praktiskas nodarbības audita plānošanā, intervēšanā un rezultātu ziņošanā 4.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta uzlabošana - Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām; neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā; pastāvīgas uzlabošanas priekšnosacījumi, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija - Pilnveidošanas procesa dokumentēšana un rezultātu protokolēšana. __________________________ Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par programmas “Kvalitātes vadītājs 9001:2015” apguvi. Pēc mācību beigšanas ir iespēja kārtot eksāmenu un saņemt sertifikātu, kas apliecina ISO 9001:2015 zināšanas.

  • Завершен
  • 1020.00 Eur + PVN
  • ZOOM, MS Teams un klātienē ATTA Centre

Kontaktinformācija

+371 26588666

zygon@zygon.lv

Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia


Papildus informācija

Ja uz apmācībām pieteikušies mazāk kā 4 dalībnieki, piedāvājam mācības pārcelt uz nākamo tādu pašu mācību kursu (pēc viena vai diviem mēnešiem).

bottom of page