top of page

Pieejams Online

Konsultācija par ISO 37001(anti-bribery)

Kukuļošanas apkarošanas sistēmas izveide, pilnveide u.tml.


  • 1 ч
  • 70 eiro
  • Online Meetup

Kontaktinformācija

+371 26588666

zygon@zygon.lv

Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia


bottom of page