top of page

Konsultācija risku vadībā

Risku reģistra izveide, risku politikas izstrāde, vadlīnijas u.tml.


Mācību apraksts

Kā pareizi vērtēt riskus, kā izveidot risku reģistru, kāda līmeņa darbiniekus iesaistīt risku identificēšanā un vērtēšanā. Mērķa auditorija - uzņēmumu un organizāciju vadošie darbinieki, kuri veido vai pilnveido risku vadības kultūras vidi organizācijā. Eksperts - Viktors Mihailovs

  • 1 ча
  • 70 eiro
  • Online Meetup

Kontaktinformācija

+371 26588666

zygon@zygon.lv

Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia


bottom of page