top of page

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs

"ISO9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas vadītājs" 64 akad/h (+ procesu efektivitātes spēle 3h)


Mācību apraksts

Mācību mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā. Mācību saturs: ! Mācību pirmā dienā tiek izspēlēta procesu efektivitātes spēle (3 h), lai dalībnieki izjustu procesu efektivitātes būtību un mācību laikā labāk izprastu kvalitātes sistēmas pamatelementus. 1.modulis: Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001:2015 prasības (19.03., 21.03. ATTA CENTRE, 20.03. on-line) - ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa - Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas 2.modulis: Procesu pieeja un dokumentēšana (26.03., 27.03. on-line, 28.03. ATTA CENTRE) - Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā - Procesu kritēriji un mērījumi - Procesu dokumentēšanas veidi - Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas - Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā 3.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits (02.04., 03.04. on-line, 04.04. ATTA CENTRE) - Iekšējais audits - Iekšējā audita pamatprincipi - Kvalitātes vadības sistēmas prasības iekšējiem auditiem, auditu plānošana, sagatavošana, realizēšana un rezultātu ziņošana - Praktiskas nodarbības audita plānošanā, intervēšanā un rezultātu ziņošanā 4.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta uzlabošana (09.04., 10.04. on-line, 11.04. ATTA CENTRE) - Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām; neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā; pastāvīgas uzlabošanas priekšnosacījumi, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija - Pilnveidošanas procesa dokumentēšana un rezultātu protokolēšana. __________________________ Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par programmas “Kvalitātes vadītājs 9001:2015” apguvi. Pēc mācību beigšanas ir iespēja kārtot eksāmenu un saņemt sertifikātu, kas apliecina ISO 9001:2015 zināšanas.

  • Начинается 19. marts
  • 1020.00 Eur + PVN
  • ZOOM, MS Teams un klātienē ATTA Centre

Свободные места


Kontaktinformācija

+371 26588666

zygon@zygon.lv

Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia


Papildus informācija

Ja uz apmācībām pieteikušies mazāk kā 4 dalībnieki, piedāvājam mācības pārcelt uz nākamo tādu pašu mācību kursu (pēc viena vai diviem mēnešiem).


bottom of page